Cursos de idiomas

Dirixida a: estudantado da Universidade da Coruña matriculado nunha titulación oficial da UDC a nivel de grao, mestrado ou doutoramento que se atope nalgunha das seguintes situacións:

1. Que teñan intención de realizar unha mobilidade internacional no curso 2018/19

2. Alumnado de dobres titulacións internacionais

3. Alumnado de graos bilingües
 

Xornadas informativas:

Mércores 24 de maio ás 11.00 no Campus de Elviña. Facultade de Informática– Salón de Actos
Xoves 25 de maio ás 12.00 no Campus da Zapateira. ETS Arquitectura – Salón de Actos