Santander Iberoamérica Grao

Curso 2018/2019

Convocatoria de bolsas Santander Iberoamérica Grao

  • Listado de universidades iberoamericanas participantes (a efectos da convocatoria, podese elixir universidades de calquera país, salvo España ou Portugal)
  • Impreso de solicitude
  • Modelo de aceptación/renuncia
  • Modelo de renuncia á bolsa de mobilidade bilateral da UDC

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Curso 2017/2018

Convocatoria de bolsas Santander Iberoamérica Grao

Listaxe definitiva de adxudicatarios e excluídos