CURSOS DE VERÁN 2017

ARQUEOLOXÍA NO BERCE DA CIVILIZACIÓN: EXIPTO E ORIENTE PRÓXIMO

7 e 8 de setembro

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 19 de maio ata o 24 de xullo de 2017

Horas de duración: 15

Lugar de realización

 Facultade de Humanidades e Documentación.
R/ Dr. Vázquez Cabrera, s/n. 15403 - Ferrol.

Concello de Ortigueira.

A organización disporá dun bus gratuito para o desprazamento entre Ferrol e Ortigueira

 

Recoñecemento académico

Titulacións a extinguir: Número de créditos de libre elección para alumnos da UDC 1

Titulacións de graos: Titulacións de graos. De acordo co disposto na normativa mediante a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de créditos por participación en actividades universitarias nos Graos da UDC, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano de data 21 de xullo de 2016, aos estudantes da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h., máximo 3 créditos por curso

Perfil preferente do alumnado: Estudantes dos Graos de Historia, Historia da Arte, Humanidades, Xeografía e Historia, Ciencias da Cultura e, en xeral, da rama de Arte e Humanidades. Profesionais de arqueoloxía e persoas interesadas na Historia en xeral

Coordinación

Dirección: Juan Luis Montero Fenollós
Secretaría: Jorge Sanjurjo Sánchez

Entidades Colaboradoras

Concello de Ferrol

Concello de Ortigueira
Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a Estudantes de calquera universidade, persoas desempregadas e comunidade universitaria da UDC

Información:

 

Facultade de Humanidades e Documentación, Esteiro, 15403 Ferrol (A Coruña)
fenollos@udc.es
Tel. 881 013 820

 

Resumo do curso:

A diferenza doutros países do contorno europea, os estudos e a investigación no campo da Exiptoloxía e do Oriente antigo contan cunha escasa tradición e implantación no noso pais. Este curso ten como principal obxectivo cubrir unha lagoa do noso sistema universitario, dando a coñecer as grades achegas que a investigación arqueolóxica española realizou sobre as grandes civilizacións de Exipto e Oriente Próximo

 

Pautas de matrícula

Matrícula