CURSOS DE VERÁN 2017

A EDUCACIÓN NO SECTOR TURISMO: O NOVO CONTEXTO ECONÓMICO-SOCIAL

13, 14 e 15 de xuño 

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 19 de maio ata o 11 de xuño de 2017

Horas de duración: 20

Lugar de realización 

Facultade de Economía e Empresa.
Campus de Elviña.
15071 - A Coruña.


Casa da Cultura "Pintor Lloréns".
Avenida do Porto s/n.
15160 Sada 

 Recoñecemento académico

Titulacións a extinguir: Número de créditos de libre elección para alumnos da UDC:  1

Titulacións de graos: De acordo co disposto na normativa mediante a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de créditos por participación en actividades universitarias nos Graos da UDC, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano de data 21 de xullo de 2016, aos estudantes da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h., máximo 3 créditos por curso

Dirixido a: Estudantes de ADE, Economía e Empresariais, estudantes do Máster de Turismo, profesionais relacionados no sector turismo, calquera persoa con interese no sector turismo

Coordinación

 

Dirección: Rosa María Mariz Pérez
Secretaría: María Teresa García Álvarez


Entidades colaboradoras

Concello de Sada.

Rede NEDAT-Novos Enfoques da Analise Territorial. Implicacións Sociais, Económicas e Formativas.

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a Estudantes de calquera universidade Comunidade universitaria da UDC.
 

Información:

 

Facultade de Economía e Empresa
Elviña, 15071 A Coruña
rmariz@udc.es
Tel. 881 014 444

 

 

Resumo do curso:

Achegar unha visión do contorno e do sector en que se desenvolven as súas actividades as empresas turísticas, cunha análise detallada da situación actual e das súas perspectivas futuras.
Definir as principais forzas que están a impulsar o modelo de actividade turística

Pautas de matrícula

Matrícula