CURSOS DE VERÁN 2017

II CURSO DE VERÁN SOBRE TARTARUGAS E MAMÍFEROS MARIÑOS EN GALICIA

12 e 13 de xuño

PROGRAMA

Horas de duración: 15

Prazo de matrícula:  do 19 de maio ata o 7 de xuño de 2017

Recoñecemento académico

Titulacións a extinguir: Créditos de libre elección 1

Titulacións de graos. De acordo co disposto na normativa mediante a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de créditos por participación en actividades universitarias nos Graos da UDC, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano de data 21 de xullo de 2016, aos estudantes da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h., máximo 3 

Perfil preferente do alumnado: Orientado aos estudantes de Bioloxía e Ciencias do Mar, mais pode facelo calquera persoa interesada

Coordinación

Dirección: Alfredo López
Secretaría: Lucía Couceiro López
Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a Estudantes de calquera universidade, comunidade universitaria da UDC, activistas e voluntariado ambiental e persoas desempregadas

Información:

 

Facultade de Ciencias,
A Zapateira, 15071 A Coruña
lucia.couceiro@udc.es
Tel. 881 012 252

Lugar de realización: Facultade de Ciencias
Rúa da Fraga, 10
Campus da Zapateira
15071 A Coruña
 

Resumo do curso:

Coñecemento da diversidade de especies de tartarugas e mamíferos mariños presentes en Galicia. Comprensión das características básicas destas especies e a problemática da súa conservación. Comprensión da finalidade e funcionamento da rede de varamentos de Galicia. Coñecemento práctico básico dos labores de monitorización e asistencia destas especies.

Pautas de matrícula

Matrícula