• Xunta de PDI
  • Comité de Empresa do PDI
  • Comité do Capítulo VI