Departamento de Letras

Panorámica

Dámoslle á benvida á páxina web do Departamento de Letras.

Nesta páxina encontrará información sobre as áreas e as seccións que conforman o departamento, o persoal adscrito a cada unha delas, a súa participación nos diferentes niveis da docencia universitaria, a investigación realizada polos seus membros e as principais actividades académicas organizadas no ámbito do departamento.

Igualmente poderá consultar a estrutura do departamento e a normativa que regula o seu funcionamento interno.

 


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000