Departamento de Letras

Panorámica

Dámoslle á benvida á páxina web do Departamento de Letras.

Nesta páxina encontrará información sobre as áreas e as seccións que conforman o departamento, o persoal adscrito a cada unha delas, a súa participación nos diferentes niveis da docencia universitaria, a investigación realizada polos seus membros e as principais actividades académicas organizadas no ámbito do departamento.

Igualmente poderá consultar a estrutura do departamento e a normativa que regula o seu funcionamento interno.

 

Actualidade

20 Mar
Conferencia "Alonso Castillo Solórzano: el oficio de escritor"