Acreditacion do laboratorio do IUMA

O laboratorio do IUMA acaba de recibir a concesión da acreditación, por parte da Entidade Nacional de Acreditación, para a realización de ensaios no sector medioambiental: toma de mostras e determinación de PM10.

Acreditación ENAC nº 1051/LE1939