XXXV Reunión Bienal da Real Sociedad Española de Química

Do 19 ao 23 de xullo de 2015, terá lugar en na Coruña, a XXXV Reunión Bienal da Real Sociedad Española de Química (RSEQ). Configurase nuns 16 simposios especializados nos mais diversos ámbitos da Química que, sen dúbida, promoverán o intercambio directo da ciencia e tecnoloxía química mais actuais. Contará cun grupo excepcional de conferenciantes plenarios e invitados que inclúen a Richard R. Schrock, Premio Nobel de Química 2005 e Avelino Corma Canós, Premio Príncipe de Asturias 2014. Ademais, a Bienal 2015 arranca cun importante reto dirixido á internacionalización das Bienais da RSEQ e, por ende, da Ciencia Química española, contando cun 50% de conferenciantes invitados procedentes de institucións estranxeiras.

Máis información en http://bienal2015.cienciasudc.es/es/