Consello do IUMA

Membros natos

Dra. Elia Alonso Rodríguez

Dr. Javier Andrade Garda

Dr. José Manuel Andrade Garda

Dr. Xosé Luis Armesto Barbeito

Dr. Rodolfo Barreiro Lozano

Dr. José Luis Barriada Pereira

Dra. Elisa Beceiro González

Dra. Alatzne Carlosena Zubieta

Dra. Mª José González Castro

Dr. Guillermo Iglesias Gómez

Dra. Purificación López Mahía

Dr. Jorge Moreda Piñeiro

Dra. Soledad Muniategui Lorenzo

Dra. Mª del Carmen Prieto Blanco

Dr. Jerónimo Puertas Agudo

Dr. Francisco Javier Sanz Larruga

Dr. Manuel E. Sastre de Vicente

Dra. Rosa Mª Soto Ferreiro

Dr. Joaquín Suárez López

Dra. Mª Isabel Turnes Carou

Membros honorarios

Dr. Damiá Barceló Culleres

Dr. Víctor Cerdá Martín

Dr. Xavier Querol Carceller

Persoal investigador, persoal bolseiro e contratado

Dra. Estefanía Concha Graña

Dra. Verónica Fernández González

Dra. Gloria Grueiro Noche

Dra. Carmen María Moscoso Pérez

Pilar Esperón Porto

María Fernández Amado

Noelia Salgueiro González

Persoal de administración e servizos

Dra. María Piñeiro Iglesias

Mª Luz Varela Quintela