Outros organismos

Fundación Hergar

Convocatoria de axudas a proxectos I+D+i 2017

Indra e Fundación Universia

II convocatoria de Axudas para Proxectos de Tecnoloxías Accesibles

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e igualdade

Convocatoria 2017 de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adicións

INIA (Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria)

Convocatoria Retos 2017. Proxectos de Investigación Fundamental Orientada

Cátedra Agrobank

Convocatoria de axudas para a trasferencia do coñecemento ao sector agroalimentario

Dirección General de Tráfico

Subvencións a proxectos de investigación 2017

Fundación Triptolemos

Convocatoria axudas á mobilidade de doutores

Obra Social "La Caixa"

Programa Caixaimpulse - 2016

Fundación Carolina

Convocatoria de bolsas 2017-2018

Instituto de Salud Carlos III

Convocatoria e axudas da acción estratéxica en saúde 2017

Fundación Biodiversidade

Convocatoria de axudas para realizar actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, biodiversidad mariña e litoral 2017

Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI)

Programa Feder Interconecta

Fundación BBVA

Axudas a equipos de investigación científica

Bolsas Leonardo a investigadores e creadores culturais

Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT)

Convocatoria de axudas para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación 2017

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Fundación Barrié