Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO)

Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia

Subprograma Estatal de Xeración do Coñecemento

Proxectos Explora Ciencia e Explora Tecnoloxía

Accións de dinamización “Redes de Excelencia” 2017

Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos 2017

Proxectos I+D 2017

Accións de dinamización de carácter internacional Europa Investigación

Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade

Convocatoria Retos-Colaboración

Acción de dinamización "Europa Investigación 2017"

Proxectos I+D+i 2017

Convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás Accións de Programación Conxunta Internacional-2017

Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade en I+D+i

Subprograma Estatal de Formación

Subprograma Estatal de Incorporación

Subprograma Estatal de Mobilidade