Integrantes

Coordinador:

José Ramón Alonso Pereira
Catedrático de Universidade
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Membros do grupo:

Miguel Abelleira Doldán
Profesor Contratado Doutor
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Enrique M. Blanco Lorenzo
Profesor Contratado Doutor
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Juan Caridad Graña
Profesor Contratado Interino
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Esteban Fernández-Cobián
Profesor Contratado Doutor
Departamento de Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Doutor Arquitecto

Antonio S. Río Vázquez
Profesor Axudante Doutor
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Patricia Sabín Díaz
Profesora Contratada Doutora
Departamento de Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Doutora Arquitecta