Membros designados polo Claustro

Profesorado doutor con vinculación permanente

Álvarez Lata, Natalia
Busto Lago, José Manuel
Calvo Silvosa, Anxo
Castedo Ribas, Luis
Ladra González, Susana
López Fernández, Mª Teresa
Miguelez Pose, Mª Fernanda
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Sánchez Santos, José Manuel
Torres Miño, Mª Araceli

Restantes categorías do PDI

Candedo Gunturiz, Mª Dolores
Gil Manso, Pedro

Estudantes

Benavides Cabezas, Iván
Boo Rivas, Carmen
Delgado Ferreiro, Ignacio
Nogueira Souto, Carlos
Ogando Fernández, Andrea
Paramio Santamaría, Miguel

Persoal de administración e servizos

Portela Fernández, Xosé Manuel
Vieira Sousa, Nuria