Membros do Consello Social

Nona Inés Vilariño Salgado
José Venegas Alonso
Fernando Vázquez Martínez