Comisión electoral

Secretario xeral

  • Aymerich Cano, Carlos (presidente)

Secretario técnico do Campus de Ferrol

  • Noguerol Gómez, Ramón José (secretario)

Representantes do profesorado:

  • De Blas Varela, Andrés M.
  • Peña López, Fernando
  • Viana Moldes, Inés

Representante dos estudantes

  • Gago Domínguez, Olga

Representante do persoal de administración e servizos

  • Arenas Balsa, María Paz