Representantes do persoal de administración e servizos

Abelleira Bouza Domingo
Arenas Balsa María de la Paz
Bouzas Gómez José Antonio
Calviño Añón Francisco Javier
Comesaña Pérez María Pilar
Dapena Sieiro María
De Lorenzo Martínez Santiago
Fernández Casal María Montserrat
Freire Aldao María Dolores
Garea Garea Miguel
González Hombre José Manuel
López Canosa Rosa María
Magdaleno Juncal Ana
Marín Vázquez Isabel
Nuez Sánchez Roberto Joaquín
Pinazas Rego Manuela
Portela Fernández Xosé Manuel
Rodríguez Barba Ana María
Suárez Sánchez José Manuel
Vázquez Serantes María Ángeles
Vidal Seoane María Belén
Vieira Sousa María Nuria
Vieito Blanco María Eugenia