Mesa do claustro

Reitor

 • Abalde Alonso, Julio E.

Secretario xeral

 • Aymerich Cano, Carlos

Profesorado doutor con vinculación permanente

 • Bobo Arce, Marta
 • Couto Cantero, Pilar
 • Estévez Saa, José Manuel
 • Naya Fernández, Salvador
 • Peña López, Fernando
 • Santos Paz, José Carlos

Restantes categorías do PDI

 • Pardo Carballido, Carmen
 • Regueiro Diehl, Mercedes

Estudantes

 • Campelo Camarero, Rubén
 • López López, Rocío
 • Vázquez Villar, Iván

Persoal de administración e servizos

 • Comesaña Pérez, Mª Pilar