Secretario/a de centro

Escola Politécnica Superior

 • Rosa Ríos Prado

Escola Técnica Superior de Arquitectura

 • María Victoria Otero Piñeiro

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

 • Diego Carro López

Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

 • Rafael Santos Couceiro

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

 • Manuel González Sarceda

Escola Universitaria de Deseño Industrial

 • Álvaro Deibe Díaz

Escola Universitaria de Enfermaría

 • Rosa Mª Pita Vizoso

Escola Universitaria de Relacións Laborais

 • Iván Vizcaíno Ramos

Escola Universitaria de Turismo

 • Carlos Jaime Rodríguez Carro

Escola Universitaria Politécnica

 • José Antonio López Vázquez

Facultade de Ciencias

 • María Graciela Estévez Pérez

Facultade de Ciencias da Comunicación

 • María del Rocío Mihura López

Facultade de Ciencias da Educación

 • Montserrat Durán Bouza

Facultade de Ciencias da Saúde

 • Juan Casto Rivadulla Fernández

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

 • Luís Morenilla Burló

Facultade de Ciencias do Traballo

 • Moisés Alberto García Núñez

Facultade de Dereito

 • Eva María Souto García

Facultade de Economía e Empresa

 • María América Álvarez Domínguez

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

 • María Elena Fraga Martínez

Facultade de Filoloxía

 • Xosé Manuel Sánchez Rei

Facultade de Fisioterapia

 • Antonio José Souto Gestal

Facultade de Humanidades e Documentación

 • María Pilar Comesaña Pérez

Facultade de Informática

 • Marcos Ortega Hortas

Facultade de Socioloxía

 • Montserrat Golías Pérez