Impresos

Solicitude de anticipos reintegrables (versión en pdf - versión en word)

IRPF - Modelo 145 - Comunicación de datos ao pagador

Solicitude de incremento da porcentaxe do IRPF (versión en pdf - versión en word)

Solicitude de domiciliación da nómina  (versión en pdf - versión en word)

Solicitude de roupa de traballo

Accidentes de traballo

Solicitude de adhesión ao seguro médico