FAQ

Consultas das Instrucións de Xerencia-VEIS con datas do 17/07/2017 e do 03/01/2018

Consultas de patrimonio e inventario

Orgánicas e económicas creadas a partir do 03/01/2018 (actualizado a 22/02/2018)