Esteiro

E034 Facultade de Humanidades e Documentación

E057 Centro Cultural Universitario

E035 Escola Politécnica Superior

E036 Facultade de Enfermaría e Podoloxía

E037 Facultade de Ciencias do Traballo

E038 Escola Universitaria de Deseño Industrial

E039 Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT)

E040 Casa do Patín. Biblioteca Universitaria

E041 Talleres Tecnolóxicos

E042 Vicerreitoría. Ferrol e E044 Edificio de Usos Administrativos

E043 Salón de Actos e Despachos

E045 Edificio de Apoio ao Estudo

E046 Centro de Investigacions Tecnolóxias (CIT) 2