Elviña

E010 Facultade de Dereito

E011 Facultade de Informática

E021 Facultade de Ciencias da Educación

E012 Facultade de Socioloxía/Facultade de Ciencias da Comunicación

E013 Facultade de Economía e Empresa

E014 Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

E015 Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)

E016 Pavillón de Estudantes

E017 Casa do Lagar

E018 Pavillón de Deportes. Elviña

E019 Estadio Universitario

E020 Escola Infantil

E022 Edificio de Servizos Centrais de Investigación (ESCI)

E024 Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (CITIC)

E059 Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)

E023 Xoana Capdevielle

E060 Edificio Área Científica