Adaptación ao EEES da Facultade de Dereito

Proxecto premiado na categoría obra novel nos XV Premios do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (febreiro de 2013)