Normas de conservación

Norma de conservación 2006/01 (1)
Expedientes de bolsas de carácter xeral do Ministerio
Derrogada. Substituída pola Norma de conservación 2009/09 (11)

Norma de conservación 2007/01 (2)
Expedientes para a expedición de títulos académicos oficiais de primeiro e segundo ciclo (+)

Norma de conservación 2009/01 (3)
Expedientes de axudas da UDC para o transporte urbano (+)

Norma de conservación 2009/02 (4)
Expedientes de axudas da UDC para o aloxamento en residencias universitarias concertadas (+)

Norma de conservación 2009/03 (5)
Expedientes para a contratación de obras (+)

Norma de conservación 2009/04 (6)
Expedientes das eleccións ao Claustro universitario (+)

Norma de conservación 2009/05 (7)
Expedientes de xestión do gasto e do pagamento (+)

Norma de conservación 2009/06 (8)
Expedientes de xeración de crédito (+)

Norma de conservación 2009/07 (9)
Expedientes de incorporación de crédito (+)

Norma de conservación 2009/08 (10)
Expedientes de transferencia de crédito (+)

Norma de conservación 2009/09 (11)
Expedientes de bolsas de carácter xeral do Ministerio (+)

Norma de conservación 2011/01 (12)
Expedientes de probas selectivas para o ingreso nas escalas do Persoal de Administración e Servizos funcionario

Norma de conservación 2011/02 (13)
Expedientes de probas selectivas para a provisión de prazas de Persoal de Administración e Servizos laboral fixo

Norma de conservación 2011/03 (14)
Facturas emitidas

Norma de conservación 2011/04 (15)
Cargos emitidos

Norma de conservación 2011/05 (16)
Expedientes de Preinscrición de distrito único

Norma de conservación 2011/06 (17)
Actas de cualificación de Terceiro Ciclo

Norma de conservación 2011/07 (18)
Expedientes de convocatorias extraordinarias da UDC

Norma de conservación 2011/08 (19)
Expedientes de convocatorias extraordinarias do convenio das universidades do Sistema Universitario Galego

Norma de conservación 2011/09 (20)
Expedientes de bolsas de viaxe

Norma de Conservación 2011/10 (21)
Rexistro xeral de documentos

Norma de Conservación 2011/11 (22)
Expedientes de avaliación da produción científica

Norma de Conservación 2011/12 (23)
Expedientes de selección para a cobertura de postos de persoal de administración e servizos con carácter temporal

Norma de Conservación 2011/13 (24)
Propostas de pagamento

Norma de Conservación 2011/14 (25)
Aumento das previsións iniciais

Norma de Conservación 2012/01 (26)
Contas bancarias

Norma de Conservación 2012/02 (27)
Probas de aptitude para o acceso á universidade

Norma de Conservación 2012/03 (28)
Expedientes de bolsas de colaboración en órganos e servizos