Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

Profesorado convidado

Ámbito galego-portugués

Justo Beramendi (USC)

Pilar García Negro (prof. honoraria da UDC)

Alva Martínez Teixeiro (Univ. de Lisboa)

Ámbito hispánico

Sagrario López Poza (prof. honoraria da UDC)

Cristina Castillo (Universidad de Jaén)

Séverine Grélois (Univ. Paris Est)