Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

Preinscrición e matrícula

Á solicitude de preinscrición accédese a través de www.udc.es/matricula/

Prazos de preinscrición e matrícula

 

A matrícula efectuarase despois da publicación da lista definitiva de admitidos.

De quedaren prazas vacantes, abrirase un novo prazo.

Existe a posibilidade de matrícula a tempo completo ou parcial.

A Comisión Académica do mestrado poderá recoñecer créditos obtidos noutros mestrados ou dos antigos cursos de doutoramento.

Bolsas e axudas

Información sobre bolsas e axudas en http://www.udc.es/sape/

 

Admisión (2017/2018)

Comisión de admisión

Criterios de baremación para admisión

 

Estudantes procedentes de sistemas universitarios estranxeiros

Listaxe provisoria de solicitudes excluídas | Listaxe definitiva

 

Primeiro prazo de admisión e matrícula

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas  |  Listaxe definitiva

 

Segundo prazo de admisión e matrícula

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas  |  Listaxe definitiva


Terceiro prazo de admisión e matrícula

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídasListaxe definitiva