Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

Obxectivos do título

O Mestrado Universitario en Literatura, cultura e diversidade permite que os estudantes adquiran e/ou reforcen unha formación literaria e cultural avanzada e que se especialicen nun dos itinerarios de carácter específico:

 ∙ Literatura e cultura no ámbito hispánico

∙ Literatura e cultura no ámbito galego e portugués

 

O Mestrado ofrece un estudo profundo e unha actualización en temas literarios e culturais sobre materias de grande interese desde un enfoque multidisciplinar e actual.