Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Traballo de fin de mestrado - Curso 2017/2018

Datas de solicitude e adxudicación de liña e de entrega e defensa dos traballos
(Aprobadas na Comisión de Organización Académica do mestrado o día 17 de outubro de 2017)

 

Solicitude a adxudicación de liña

Solicitude de liña:  20-24 novembro 2017*
Adxudicación provisoria de liñas:  25 novembro - 1 decembro 2017
Adxudicación definitiva:  2 decembro - 13 decembro 2017
 

Convocatoria extraordinaria do primeiro cuadrimestre

Entrega de traballos: ata o 12 de febreiro 2018*
Defensa: 21-23 febreiro 2018
 

Convocatoria ordinaria

Primeira oportunidade:
Entrega de traballos: ata o 15 de xuño 2018*
Defensa: 26-27 xuño 2018

Segunda oportunidade:
Entrega de traballos: ata o 16 de xullo 2018*
Defensa: 26-27 xullo 2018

* Na administración do centro

A defensa sempre estará condicionada a que estean superados todos os créditos necesarios.