Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

 

Prácticas externas · Calendario 2017/2018

 

  1. Publicación da convocatoria: 8 de novembro de 2017
  2. Presentación de solicitudes: do 9 de novembro ao 22 de novembro até ás 14:00
  3. Publicación da listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas: 24 de novembro
  4. Presentación de reclamacións á listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas: do 27 ao 29 de novembro até ás 14:00
  5. Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas: 1 de decembro
  6. Procedemento de selección por parte da Comisión para a adxudicación de prazas: do 4 ao 12 de decembro
  7. Publicación da listaxe provisoria de adxudicación de prazas: 13 de decembro
  8. Reclamacións á listaxe provisoria de adxudicación de prazas: do 14 de decembro ao 18 de decembro até ás 14:00
  9. Publicación da listaxe definitiva de adxudicación de prazas: 20 de decembro