Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Calendario de preinscrición e matrícula

Curso 2017/2018

 

ESTUDANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS ESTRANXEIROS

 • 16 xaneiro - 30 abril 2017:   Preinscrición
 • 8-10 maio 2017:  Publicación lista provisional
 • 10-18 maio 2017:  Reclamacións
 • 24-25 maio 2017: Publicación lista definitiva
 • Matrícula: Prazos xerais

 

PRAZOS XERAIS (tamén para estudantes de sistemas estranxeiros)

1.º PRAZO (xuño-xullo de 2017)

 • 23 xuño-13 xullo: Preinscrición
 • 18 xullo: Publicación da lista provisional
 • 18-26 xullo: Reclamacións
 • 31 xullo: Publicación da lista definitiva
 • 1-13 agosto: Matrícula (*)

 

2.º PRAZO (agosto-setembro de 2017)

 • 14-21 agosto: Preinscrición
 • 6 setembro: Publicación da lista provisional
 • 6-8 setembro: Reclamacións
 • 13 setembro: Publicación da lista definitiva
 • 13-18 setembro: Matrícula (*)


3.º PRAZO (setembro-outubro de 2017)

 • 19-27 setembro: Preinscrición
 • 2 outubro: Publicación lista provisional
 • 2-5 outubro: Reclamacións
 • 9 outubro: Publicación lista definitiva
 • 10-19 outubro: Matrícula (*)

 (*) A matrícula realizarase nas datas de chamamento e seguindo o procedemento que se estableza no centro.

 

Máis información