Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Admisión e matrícula

 Normativa xeral de matrícula na Facultade de Filoloxía

 

Admisión (2017/2018)

Composición da comisión de selección

Criterios de baremación das solicitudes de admisión

Calendario de preinscrición e matrícula

 

Preinscrición de estudantes de sistemas universitarios estranxeiros

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas  |  Listaxe definitiva

 

Primeiro prazo de preinscrición e matrícula

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas  |  Listaxe definitiva

 

Segundo prazo de preinscrición e matrícula

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas  |  Listaxe definitiva

 

Terceiro prazo de preinscrición e matrícula

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas  |  Listaxe definitiva