Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Comité Ambiental

Proceso de elección de representantes (curso 2017/2018)

 

Candidaturas - Proclamación provisoria

As reclamacións contra esta proclamación provisoria de candidaturas poderán remitirse ao presidente do Comité Ambiental por correo electrónico (viceafil@udc.es) antes do 29 de setembro de 2017 ás 23.59 horas.

 

Alumnado

Germán Manuel García Flores
Sofía Pintor March
José Manuel Ucha Gómez
 

PAS

M. Carmen Rodríguez Veiga
Xerardo Rodríguez Xusto

 

Persoal docente e investigador

Leticia Eirín García
Ana Isabel Gravata Rodrigues Silva Ramos
Carolina Núñez Puente
Emiliana Tucci
 

Outros sectores

Laura García Pérez