Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Traballo de Fin de Grao

 

Regulamento do Traballo de Fin de Grao

Anexo I. Solicitude de asignación de liña de traballo e director/a.

Anexo II. Solicitude de defensa e avaliación

Anexo III. Instrucións para a presentación dos traballos

Anexo IV. Calendarios de matrícula, solicitude de asignación etc.

Normas para a presentación dos TFG en versión dixital

 

Preguntas frecuentes

 

Oferta de liñas curso 2017/2018

Oferta de liñas (2.º cuadrimestre)

 

Asignación de liñas (1.º cuadrimestre)

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Convocatoria extraordinaria do 1.o cuadrimestre

Datas de entrega e defensa e composición dos tribunais

 

Convocatoria ordinaria

Datas de solicitude e adxudicación en ampliación de matrícula, de entrega e de defensa