Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


 

Xornadas de acollida para estudantes de primeiro

5-8 DE SETEMBRO DE 2016

SALÓN DE GRAOS (1º andar)                                                            Cartaz

 

LUNS 5

9.15: Entrega de documentación
09.30-09.45: Benvida e intervención da Sra. Decana
09.45-10.30: Visita ás instalacións da Facultade


MÉRCORES 7

10.00-10.30: Presentación do Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE)
10.30-10.50: Presentación do Servizo de Deportes
10.50-11.10: Presentación do Plano de Acción Titorial (PAT) da Facultade
11.15-11.45: Primeiro encontro de cada alumn@ co/a titor/a (no gabinete)
12.00-12.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 1 de 6) (*)
12.30-13.00: Curso de formación na Biblioteca (grupo 2 de 6)
13.00-13.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 3 de 6)


XOVES 8

10.00-11.00: Presentación das opcións de mobilidade nacional e internacional para o alumnado da Facultade
11.00-11.30: Presentación do Centro de Linguas
11.30-11.45: Presentación do Green Campus
12.00-12.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 4 de 6)
12.30-13.00: Curso de formación na Biblioteca (grupo 5 de 6)
13.00-13.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 6 de 6)

 

 

(*) Informarase de en que grupo para o curso de formación está inscrita/o cada estudante o primeiro día das Xornadas.

 

 

ANTERIORES: 20152014 / 2013