Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Orientación e atendemento ao estudantado

Pará alén do Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE), dependente da Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura da Universidade da Coruña, os/as estudantes da Facultade de Filoloxía poderán encontrar tamén información de interese nas seguintes ligazóns:

Plano de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Filoloxía

Orientación laboral para estudantes matriculados/as e egresados/as

• Información sobre mobilidade (alumnado entrante e alumnado saínte)

Horarios de atendemento do profesorado

Avalición docente

 

Na web da Universidade da Coruña hai unha sección específica adicada ao estudantado.