Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados | Licenciaturas | Doutoramento | Investigación | Calidade


Comisión de Estratexia e de Calidade

 

A Comisión de Estratexia e Calidade da Facultade de Filoloxía ten atribuídas as seguintes funcións:


‐ realizar o seguimento dos planos de mellora das titulacións que se imparten no centro e elaborar unha memoria anual sobre o grao de execución e de satisfacción dos planos de mellora
‐ coordinar e promover accións correctoras que estean destinadas a mellorar a calidade da docencia
‐ elaborar e realizar o seguimento de calquera informe de avaliación da calidade que se lle solicitar ao centro
‐ elaborar unha proposta dos planos estratéxicos que correspondan á Facultade
‐ promover relacións cos axentes sociais e económicos que rendunden na mellora das titulacións e na inserción laboral das persoas egresadas
‐ elaborar propostas sobre futuros estudos
‐ informar e realizar o seguimento dos programas académicos de mobilidade e de intercambio
‐ elaborar e realizar o seguimento dos planos de captación de alumnado para as titulacións leccionadas na facultade

Esta é a relación actual dos membros da comisión, elexida na Xunta de Facultade do 24 de febreiro de 2015:

 

Comisión de Estratexia e de Calidade

Lorenzo Modia, María Jesús (decana)

Vizcaíno Fernández, Carlos Caetano (vicedecano)

Sánchez Rei, Xosé Manuel (secretario)

    • Sector do profesorado

Acín Villa, Esperanza

Estévez Saa, José Manuel

González Muñoz, Luis Fernando

Regueiro Diehl, Mercedes

Rodríguez González, Olivia

Sánchez Palomino, Mª Dolores

López Fernández, María Teresa

Pena Sueiro, Nieves

Morales López, Esperanza

Woodward Smith, Elizabeth

    • Sector do estudantado

Bouzas Presedo, Mª del Pilar

Castanedo Sánchez, Alba

Ferrío Senlle, Noemí

Sotillo Louro, Guillermo

    • Sector do persoal de administración e servizos

Silva Pais, María I.

Lago Méndez, Marta