Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Seminario de Literatura galega contemporánea

O epistolario e a biblioteca de Manuel Antonio, espazos de diálogo e espello intelectual da súa vida

Intervén: prof. Xosé Luis Axeitos

 

Xoves, 30 de novembro de 2017, 11.00-12.30 h
Facultade de Filoloxia, aula 2.14

 

Cartaz