Facultade de Filoloxía

NOVAS [+]

TFG. Oferta de liñas para ampliación de matrícula no 2.º cuadrimestre

Dobre grao en Inglés. Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e orde de prelación

Mobilidade internacional (Erasmus+ e Bilateral). Aberta a convocatoria

Practicas externas de mestrados. Adxudicación definitiva.  MIEIA/iMAES  |   MILA

TFG. Datas de solicitude en ampliación de matrícula, de entrega e de defensa

TFM. Datas de solicidude de liña, entrega e defensa.   MLCD  |  MIEIA/iMAES

TFG. Convocatoria extraordinaria do 1.º cuadrimestre. Datas de entrega e defensa

TFM. Convocatoria extraordinaria do 1.º cuadrimestre. Datas de entrega e defensa.   MILA  |  MLCD  |  MIEIA/iMAES

Mobilidade internacional. 4.º prazo de solicitude. Resolución definitiva

Tribunais de avaliación por compensación

Lectorado de español en The College of the Holy Cross (Massachusetts, EE. UU.). Convocatoria

Prácticas en empresas Erasmus+. Aberta a convocatoria