Facultade de Filoloxía

NOVAS [+]

Certificado o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía

Graos. Defensa de TFG. Datas e horarios

Mestrados. Defensa de TFM.  MILA  |  MIEIA/iMAES

Simultaneidade. Acceso en 3.º. Solicitudes admitidas. Listaxe provisoria

Mestrados. Admisión. Pimeiro prazo. Listaxes provisorias. MIEIA/iMAES | MILA | MLCD

Curso 2016-2017. Horarios
Graos: Español | Inglés | Galego-Port.
Simultaneidade: Ing.-Esp. | Esp.-Gal./Port. | Ing.-Gal.
Mestrados: MLCD | MILA | MIEIA/iMAES

Comisión de Cultura. 2.ª convocatoria axudas 2016. Resolución definitiva 

Prácticas Graos 2015/2016. Resolución da III convocatoria

• Mobilidade ERASMUS+ e Bilateral 2016/17. 2ª convocatoria. Resolución definitiva

Incorporación de licenciaturas a graos

Exposición na biblioteca: No 2016 na lembranza

Simultaneidade de graos. Incorporación en 3.º curso

TFG. Gr. en Inglés. Adxudicación de tribunais

• Prácticas Graos 2015/2016. Terceira convocatoria

Mestrados. Admisión sistemas alleos ao EEES. Listaxe definitiva. MILA

• Mobilidade SICUE 2016/17. Convocatoria xeral. Resolución definitiva

Mestrados. Admisión.  MIEIA/iMAES: Comisión e criteriosMLCD: Comisión | MILA: Comisión e criterios

Graos. TFG. Convocatorias de xuño e xullo 2016. Oferta de liñas, datas de solicitude e adxudicación de liña, de entrega e defensa

• Mestrados. TFM. Datas de solicitude e adxudicación de liña, de entrega e defensa.  MILA  | iMAES/MIEIA

• Erasmus prácticas. Convocatoria aberta.


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000

dominio .gal