Solicitude de reparación de avarías en equipamento científico:

Centro:
*

Departamento:
*

Profesor responsable (apelidos e nome):
*

Solicitante (apelidos e nome):
*

Email:
*

Teléfono e extensión:

Fax:

Equipo:
*

Marca:

Modelo:

Número de serie:

Número de inventario UDC:

Descrición da avaría:
*
(Máx. 250 caracteres)

Aplicacion presupuestaria:

* Campos obrigatorios