Oferta no Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

Desde o IACTec, o espazo colaborativo tecnolóxico-empresarial do Instituto de Astrofísica de Canarias ( IAC) buscan:

4 postos de Titulados/ as Superiores (Enxeñería ou Ciencias Físicas).

Catro Titulados/ as Superiores, fóra de convenio, na modalidade de contrato laboral de obra ou servizo para a realización dun proxecto específico de investigación científica ou técnica (15.1.a, do RDL 2/2015, e art. 20.2, 26.7, 30 e DÁ 23 da Lei 14/2011) no marco de proxectos de I+D+i no Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. ( LT2 TELESCOPIO LIVERPOOL 2 (Construción telescopio robótico LT2)- 4 TITULADOS/AS SUPERIORES).
Interesados consulten convocatoria piblicada en:http://www.iac.es/info. php? op1=26&ide=683

Calquera dúbida, consulten a través do correo electrónico: rrhh@iac.es

Data de publicación: 30/01/2018- Prazo de presentación de solicitudes: 14/02/2018

Titulación requirida: Ámbito curricular do título académico: VER ANEXOS 2 - RELACIÓN DE PRAZAS Nivel do marco español de cualificaciones para a educación superior (ARROLAS): Título con correspondencia a Nivel 3 do Marco Español de Cualificaciones para a Educación Superior. RD 967/2014, do 21 de novembro.