Oferta de bolsas en NARONTEC

BOLSA ELECTRICIDADE
O perfil idóneo sería de rama electricidade, aínda que podemos tamén valorar candidatos de electrónica.
Requírese coñecementos de autocad. As tarefas que realizaría en prácticas:
- interpretación de planos, elaboración e modificación de planos en autocad.
- elaboración e modificación de manuais, esquemas e memorias.
- colaboración na elaboración de proxectos técnicos de electricidade.

BOLSA ELECTRONICA
O perfil sería rama electrónica.
Requírese coñecementos de programación de autómatas e autocad. As tarefas que realizaría en prácticas:
- colaboración en proxectos de programación de PLC' s e SCADA's.
- interpretación de planos, elaboración e modificación de planos en autocad.
- elaboración e modificación de manuais, esquemas e memorias.

Enviar CV ao mail: narontec@narontec.es
Incorporación inmediata.