Resolución Avaliación por Compensación (Adiantada de decembro 2017/2018)