Datas de solicitude avaliación por compensación 2017/2018