Oferta de bolsa en Alúmina Española

MANPOWER selecciona enxeñeiros/as industriais (con especialidade en Enxeñaría Mecánica) para bolsas na empresa Alúmina Española, S.A.

Requisitos:

-Estar en posesión da titulación de Enxeñeiro/a Industrial, especialidade en Mecánica.

-Imprescindible ter cursado o Máster relacionado coa titulación.

-Nivel alto de inglés, oral e escrito.

-Ter finalizados os estudos nos últimos 3 anos.

-Non ter desfrutado de bolsa FEUGA.

-Non ter desempeñado traballo profesional relacionado coa titulación.

Os interesados poden enviar o seu CV ao email: lugo@manpower.es indicando no asunto BECA IND MEC