Oferta de prácticas enxeñaría industrial ELECNOR

A empresa ELECNOR busca un estudante de Máster en Enxeñería Industrial ou similar para realizar prácticas nas oficinas da Coruña.

-Localización: Polígono industrial Pocomaco
-Horario: 8:30h a 13:30h
-Remuneración: 360€ brutos
-Funcións: Dar apoio a técnicos e xefes de obra en confección documentación de obra, elaboración de informes, elaboración presupostos, comparativo de custo e desenvolvemento de solucións técnicas.
 

Os/as interesados/as poden enviar o CV a stobalina@elecnor.com