Convocatoria de bolsas PYMAR 2017

Xunto coa solicitude, haberá que entregar fotocopia do DNI e Currículum Vítae.


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000