Oferta de prácticas en Betanzos HB

Oferta para realizar prácticas en empresa, na área de loxística e comercio exterior para incorporar a unha persoa non titulada interesada neste campo co fin de formala.


Características da oferta:

Período de prácticas 2/5/17 a 31/08/17

Nº de postos 1
Titulación Non necesaria
Dedicación: 8 horas diarias
Funcións que desempeñará o alumno
Xestión de envíos internacionais: contratación de fretes, contactos coas navieras, transitarias.
Elaboración de documentación dos envíos: facturas, packing, bl, documentos aduaneiros.
Organización e contratación do transporte terrestre desde fábrica a porto.
Relación con clientes e provedores.
Seguimento dos envíos desde fábrica ata o cliente final.
Relación e coordinación dos envíos coa parte de produción da planta.

Observacións
Imprescindible nivel de inglés alto.
Data límite de recepción de candidatos: 7/4/17
Correo electrónico: rrhh@betanzoshb.es

Os/as interesados/as poden enviar o seu CV a rrhh@betanzoshb.es