Oferta para enxeñeiro técnico naval en Grupo Arestora